Ministering to Children in Ukraine

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
6-7 октября 2023
(пятница и суббота)

Номер семинара соответствует номеру класса, в котором он будет проходить

 КЛАСС                                                                          9:30-10:30

1. "Кризове лідерство" Частина 1 – "Служіння поколінням" БФ
   
"Crisis leadership” Part 1 – Every Generation Ministries
Коротка анотація теми:
Про зміну поведінки і роль лідера під час криз.

This seminar is about changing the leader's behavior and role during crises.

2. "Практичні методи навчання дошкільнят та дітей молодшого віку" Частина 1 – "Абетка Життя" МДБФ
   
"Practical method for teaching Preschoolers and younger ages" Part 1 – ABC's of Life
Коротка анотація теми:
Для тих, хто буде вчасно і залишиться до кінця двогодинного семінару, буде можливість отримати в подарунок щось цікаве для дитячої кімнати в вашій церкві.

Those who are on time and are present for the 2 hours will have the opportunity to receive items to help equip their preschool ministry in their church.

3. "Терапевтична Програма OpSAFE  як засіб допомоги дітям, що переживають травму війни" – "Дитяча Мiсiя" ГО
   
"OpSAFE Trauma Care Program as a Tool to Help War-Traumatized Children" – Children Mission
Коротка анотація теми:
Всі українські діти страждають від війни: будь то зміна звичного життя, переїзд, втрата друзів, сирени, обстріли чи перебування когось з близьких на лінії фронту, тощо. Пропонуємо терапевтичну Програму OpSAFE (формат 5-денного табору, клубу чи 10 уроків для недільної школи), щоб допомогти дітям стабілізуватися, відчути себе в безпеці та отримати біблійні відповіді на «недитячі» запитання. На семінарі дізнаєтесь про особливості проведення програми та як Дитяча Місія може вам допомогти у її підготовці та проведенні.

All Ukrainian children suffer from the war: whether it is a loss of their normal life, fleeing, loss of friends, sirens, shelling or someone close to them on the front line, etc. We offer OpSAFE Trauma Care Program (5-day camp, club or 10 lessons for Sunday school) to help children stabilize, feel safe, and receive biblical answers to "non-child" questions. At the seminar you will learn about the peculiarities of running this Program and how Children Mission can help you in the process.

КЛАСС                                                                         10:45-11:45

1. "Кризове лідерство" Частина 2 – "Служіння поколінням" БФ
   
"Crisis leadership” Part 2 – Every Generation Ministries
Коротка анотація теми:
Про зміну поведінки і роль лідера під час криз.

This seminar is about changing the leader's behavior and role during crises.

2. "Практичні методи навчання дошкільнят та дітей молодшого віку" Частина 2 – "Абетка Життя" МДБФ
   
"Practical method for teaching Preschoolers and younger ages" Part 2 – ABC's of Life
Коротка анотація теми:
Для тих, хто буде вчасно і залишиться до кінця двогодинного семінару, буде можливість отримати в подарунок щось цікаве для дитячої кімнати в вашій церкві.

Those who are on time and are present for the 2 hours will have the opportunity to receive items to help equip their preschool ministry in their church.

3. "Готуємось до Різдва: Адвент, святковий захід, різдвяні канікули" – Суперкнига
   
"Preparing for Christmas: Advent, Christmas event, Christmas vacation" – SuperBook
Коротка анотація теми:
Ми розглянемо практичні кейси, як підготуватись і провести Адвент з дітьми недільної  школи, розробити сценарій Різдвяного свята і весело і пізнавально провести різдвяні канікули.

We will consider practical cases of how to prepare and spend Advent with Sunday school children, develop a scenario for the Christmas holiday, and spend the Christmas holidays in a fun and informative way.

 

КЛАСС                                                                         12:00-13:00

1. "Міфи про травму" – "Служіння поколінням" БФ
    "Myths about trauma" – Every Generation Ministries
Коротка анотація теми:
Про ілюзії і піар на травмі, а також про те, хто і яким чином може працювати з нею.

This seminar is about illusions and PR on trauma, as well as about who and how can work with it.

2. "Духовне батьківство" – "Молодь для Христа" ГО
    "Spiritual parentage" – Youth for Christ
Коротка анотація теми:

Яку роль відіграють батьки в житті дітей? Яку роль можу відігравати я в житті дітей, які мене оточують? Закликати слухачів взяти на себе відповідальність стати духовними батьками для дітей/підлітків аби передати їм віру в Живого Бога.

What role do parents play in children's lives? What role can I play in the lives of the children around me? Calling listeners to take responsibility to become spiritual parents for children/teenagers in order to pass on faith in the Living God to them.

3. "Жива біблійна історія" – "АВАНА"
   
"Living God's Story" – AWANA
Коротка анотація теми:
Як донести дітям важливість та практичність Слова Божого.

Delivering the importance and practicality of God`s Word to kids.

 

КЛАСС                                                                         14:00-15:00

1. "Мистецтво обговорення" Частина 1 – "Служіння поколінням" БФ
    "Discussion skills"  Part 1 – Every Generation Ministries
Коротка анотація теми:
Як вміло вести дискусію в недільній школі та малих групах.

How to skillfully lead a discussion in Sunday school and small groups.

2. "Служіння, яке завжди на часі!" – "Молодь для Христа" ГО
    "A ministry that is always relevant!" – Youth for Christ
Коротка анотація теми:

Важливість соціального служіння в церкві. Як через соціальне служіння з дітьми досягати дорослих.  Денний Центр – один із актуальних інструментів соціального служіння. Що це? Як розпочати? Чому саме це служіння потрібне Вашій церкві та місцевості?

The importance of social ministry in the church. How to reach adults through social ministry with children. The Day Center is one of the most relevant tools of social ministry. What is it? How to get started? Why does your church and community need this ministry?

3. "Благовістя в час цифрових технологій" – ТЄД
   
"Evangelism in the age of informational technologies”– CEF
Коротка анотація теми:
Сьогодні діти та підлітки проводять багато часу за ґаджетами. Слово Боже також може звіщатися  через ці пристрої і їх ефективне використання сприятиме цьому.

Today, children and teenagers spend a lot of time on gadgets. The Word of God can also be proclaimed through these props and their effective use will contribute to this.

 

КЛАСС                                                                         15:15-16:15

1. "Мистецтво обговорення" Частина 2 – "Служіння поколінням" БФ
    "Discussion skills"  Part 2 – Every Generation Ministries
Коротка анотація теми:
Як вміло вести дискусію в недільній школі та малих групах.

How to skillfully lead a discussion in Sunday school and small groups.

2. "Подорож по Біблії для дітей та підлітків (Експрес)" – "Подорож по Біблії"
    "Walk through the Bible for children and teenagers (Express)" – Walk through the Bible
Коротка анотація теми:

Ексклюзивний інструмент для дітей, щоб почати власну подорож Біблією та стосунки з Богом у житті. Використання у будь яких умовах та обставинах життя. Спорядження для вчителів-початківців та найдосвідченіших.

An exclusive tool for children to start their own journey through the Bible and relationship with God in life. Use in any conditions and circumstances of life. Equipment for beginners and the most experienced teachers.

 3. "Як діти переживають втрату" – "Дiтяча Мiсiя" ГО
   
"How Children Cope with Loss" – Children's Mission
Коротка анотація теми:
Більшість дорослих не вміють або не навчені переживати втрати. А як щодо наших дітей? На семінарі ми розповімо про те, як допомогти дітям справлятися з втратою, як навчити їх правильно проживати горе, як говорити з такою дитиною, як вікові особливості впливають на сприйняття дитини і як діти різного віку переживають горе.

Most adults neither know nor are trained on how to experience loss. What about our children? At the seminar we will talk about how to help children cope with loss, how to teach them to process grief, how to talk to a grieving child, how age affects child's perception and how children of different ages experience grief.