Ministering to Children in Ukraine

РОЗКЛАД СЕМІНАРІВ
18-19 жовтня 2019
(п’ятниця та субота)

Номер семінару відповідає номеру класу, в якому він буде проходити

 КЛАС                                                                          9.30-10.30

1. "Взаємодія з батьками недільної школи" – Український Центр Християнського Співробітництва
    "Interaction with parents of Sunday School children" – Ukrainian Center for Christian Cooperation

2. "Творче навчання: варіанти, методи розробки, приклади" – "Абетка життя"
    "Creative teaching: options, development methods, examples" – ABC's of Life

3. "Діти дітям про Христа" – "Вість Євангелія  дітям"
    "Kids to kids about Jesus" – EE Children
Коротка анотація теми:
Семінар для дитячих служителів, які хотіли б пояснити дітям Добру Вістку, привести їх до спасаючого знання про Христа і допомогти їм стати свідками Ісуса Христа. На семінарі буде проведений один із уроків програми "Вість Євангельська – дітям", де учасники семінару наочно побачать зміст уроків, а також ознайомляться з матеріалами і дізнаються про практичне застосування програми в служінні.

A workshop for children ministers who want to explain the Good News to the children, bring them to the saving knowledge of Jesus Christ, and help them to become witnesses of Jesus Christ. At the seminar there will be presented one of the lessons of the Evangelism Explosion Children program. The seminar participants will go through the lesson, also they will get to know the materials and they will find out about practical application of the program in their ministry.    

КЛАС                                                                         10.45-11.45

1. "Як палати в служінні дітям і підліткам і при цьому не вигоріти" – "Молодь для Христа" ГО
   "How to keep fire in ministry to children and teenagers and not to burn out" – Youth for Christ
Коротка анотація теми:
Семінар про те, чому відбувається перегорання в служінні дитячих служителів, як подолати цю проблему та запобігти цьому.

Seminar about reasons of the burnout of children ministers in the ministry, how to overcome this problem and prevent it.

2. "Настільні ігри в дитячому служінні та клубі" – Ігри для розвитку особистості
    "Board Games in Kids Ministry and Club" – Games for Personality Development
Коротка анотація теми:
Гра – oдин з найкращих способів навчання для дітей. Алгоритми для того, щоб самостійно зробити настільну гру. Як вибрати тему гри і зібрати для неї інформацію. Механіка гри. Моделювання життєвих ситуацій. Міні - тренінг «Створення настільної гри» на папері А4.

Game is one of the best ways of learning for children. Algorithms for making a board game by yourself. How to choose a game theme and collect information for it. Game mechanics. Modeling of the life situations. Mini-training "Creating a board game" on A4 paper.

3. "Сім’я та емоційне здоров’я вашої дитини" – "Подорож по Біблії"
   
"Family and emotional health of your child" – Walk Through the Bible
Коротка анотація теми:
Вплив стосунків в родині на емоційний стан дитини сьогодні і в майбутньому.
The influence of family relationships on the emotional state of a child today and in future.

КЛАС                                                                          12.00-13.00

1. "Діти та смартфони: як допомогти дитині не збитися з курсу в епоху цифрових технологій" – Товариство Євангелізації Дітей
    "Children and Smartphones: How to help kids navigate through the Digital Age" – Child Evangelism Fellowship
Коротка анотація теми:
Вплив цифрових технологій на життя сучасної дитини. Як допомогти дитині вибрати правильний напрямок в житті: поради i практичні кроки.
 The impact of digital technologies on children. How to help a child to choose the right direction in life: tips and practical steps.

2. "Розповідаємо Велику Божу Історію" – "Відкрита Біблія"
    "Sharing The Big Story of God" – Open Bible
Коротка анотація теми:
Як розповісти дітям Велику Історію Бога, коли ми звикли до викладання невеличких її частин? Чи реально це – допомогти дитині побачити всю велич Божого неймовірного плану спасіння? Або допомогти їй поділитись цією великою історією зі своїми однолітками? Ми сподіваємось, що так. І в цьому нам має допомогти невеличкий інструмент. А який саме – про це ви дізнаєтесь на нашому семінарі. Чекаємо на вас!

How can we tell the Great Story of God to our children when we are used to teaching them only some small portions of Bible? Is it real to help children see the full grandeur of God's incredible salvation plan or help them share this great story with their peers? We believe so. A small tool should help us with that, we will tell you all about it at our seminar. We are waiting for you!

3. "Знання Бога Націй: Ідеї для дітей і підлітків" – Вплив на світ
"Knowing the God of the Nations: Ideas for children and teens" – Impacting the World

Коротка анотація теми:
Бог зробив Себе відомим як «Бог Націй» у всьому Писанні. Ми повинні розуміти всеосяжне серце Бога для всіх груп людей світу. Практичні ідеї, що допоможуть дітям і підліткам “зловити” бачення Бога.

God has made Himself known as «God of the Nations» throughout Scripture. We need to understand the encompassing heart of God for all people groups of the world. Practical ideas to help children and teens catch the vision of God.

КЛАС                                                                          14.00-15.00

1. "Як розуміти дитину" – Асоціація християнських таборів
    "How to understand a child" – CCI Ukraine
Коротка анотація теми:
Ми поговоримо про причини виникнення непорозуміння між батьками та дітьми. А також попрактикуємо кейс під назвою: "Я розумію тебе".
We will talk about the reasons for the misunderstanding between parents and children. And we will also practice a case called "I understand you".

2. "Гра як спосіб вивчення Біблії" – "Суперкнига"
    "Game as a way to study the Bible" – "Superbook"

3. "Емоційний зв'язок у житті дитини: роль дорослого" – "Дитяча Місія" ГО
    "Emotional attachment in the child's life: the role of an adult" – Children's Mission
Коротка анотація теми:
На семінарі поговоримо про те, як встановлюється емоційний зв'язок необхідний для розвитку особистості, які наслідки можуть бути спричинені порушенням цього зв'язку у ранньому дитинстві, та як допомогти таким дітям в контексті церковної громади та дитячого служіння.

At the workshop we will consider ways of emotional attachment, which is needed for personal development; the consequences of early childhood attachment disorders and ways to help such children in the context of church family and children's ministry.

КЛАС                                                                          15.15-16.15

1. "Сильна команда в дитячому служінні – ключ до успішного результату в служінні" – "Молодь для Христа" ГО
    "A strong team in children ministry is the key to a successful result in ministry" – Youth for Christ
Коротка анотація теми:
Семінар про те, як працювати в єдності та взаємодопомозі, щоб досягати гарного результату. Ви дізнаєтесь практичні поради щодо того, як будувати команду, мотивувати до служіння, налагоджувати відносини з різними людьми в команді.

Seminar about working in unity and mutual help to achieve good results. You will learn practical skills concerning building the team, motivating to serve, establishing relationships with different people in the team.

2. "Особисті переживання: ефективний метод навчання Божих істин" – "Дитяча Місія" ГО
    "Personal experience as an effective way to teach God's truths" – Children's Mission
Коротка анотація теми:
Під час семінару, на власному досвіді переконаємося, чому переживання – це ефективний метод навчання. Поговоримо про те, які переживання можна створювати та що важливо при цьому враховувати.

At the workshop we will personally be convinced that experience is an effective way of teaching. We will discuss what types of experiences can be created and what is important to consider while creating personal experiences.

3. "Заплановані і незаплановані педагогічні ситуації в програмі табору" – Асоціація християнських таборів
    "Intentional and impromptu teachable moments in the camp program” – CCI Ukraine
Коротка анотація теми:
На цьому семінарі ми розглянемо, як, на додаток до біблійних уроків, створювати і знаходити навчальні моменти в програмі табору.
At this workshop, we will discuss how, in addition to Bible lessons, to create and find teachable moments in the camp program.